Alt Yapı

 Projenin yapılacağı alanın tümüyle incelenmesi ve yapılan projeye uygun hale getirilmesi için yapılan bu çalışmalar, projenin uzun vadeli ve dayanıklı olması yanında, orada bulunan ve yaşatılması gerekli canlı materyallerin de devamlılığı için mecburi bir süreçtir.

Su ve sulama tesisatları, aydınlatma tesisatları, zemin kaplama öncesi yapılacak düzenleme aşamaları, çevre faktörlerinin araştırılması, ulaşım faktörleri gibi birçok işlem bu kapsama girer. Sistemli ve titizlikle yapılan altyapı çalışmaları, tüm projenin başarılı, uzun vadeli ve tasarruflu olmasını sağlar.

Bu süreçte yapılan altyapı çalışmalarının tamamı, dahil oldukları proje içerisinde tüm detaylarıyla bulunmalıdır. Böylece, çevreye verilebilecek ve canlı yaşamı etkileyebilecek tüm zararlar belirlenir ve projenin bu faktörler göz önüne alınarak şekillenmesi, gerekirse tekrar düzenlenmesi sağlanır.

error: