Çoğumuzun kelime anlamı olarak çok duymadığı ancak yıllar içinde hayatımıza giren ve her geçen gün daha da önem kazanan bir konudur. Aslında “kır manzarası” anlamında Fransızca bir kelimedir. İngilizce de; Landscape Architecture adıyla Peyzaj Mimarlığı olarak kullanılmaktadır.

Evinizin dışında etrafınızda gördüğünüz binalar hariç herşey peyzaj mimarlığının uğraşı alanıdır.

Peyzaj Mimarlığı

İnsan yaşamına imkân sağlayan dış mekânları, canlı ve cansız materyallerle, bilimsel ve ekolojik veriler ile fonksiyona bağlı planlayıp gerçekleştiren bir meslek dalıdır.

Peyzaj Planlamaları

Peyzaj planlaması, insanlığın gelişimiyle paralel olarak asırlar boyunca doğal, mitolojik, dinsel, etnik ve sosyal düşüncelerin etkisi altında biçimlenmiştir.

Tarihi devirlerde bilinçli bahçe tanzimine ilk defa Mısır, Mezopotamya ve İran gibi doğu ülkelerinde rastlanmaktadır. Örneğin MÖ 2000-4000 yılları arasında yüksek bir kültür ve medeniyete sahip olan eski Mısırlılar, bahçe tanzim sanatında zirveye ulaşmışlardır. Mısır bahçeleri Firavunların kudret ve gücünü yansıtmıştır.

İnsanlar için kırsal ve kentsel alanda kültürel, ekonomik ve estetik yönden verimli ve güvenli yaşama ortamı hazırlamayı amaç edinen, peyzaj prensipleri ile birlikte ekolojik, biyolojik, dendrolojik ve sosyal alanlarda ilmi araştırmaları içeren sanat çalışmalarıdır.

Peyzaj planlamalarının belli bir kalıbı ve formülü yoktur. Tasarımda hür düşünce ve duygular hakimdir. Tasarım düşünce ve duyguların yanı sıra prensiplerle şekillenir.

İletişime Geçin.

Okudum ve kabul ediyorum terms & conditions
error: