Mimari Aydınlatma Örneği

Mimari Aydınlatma Uygulamaları

Aydınlatma şehirlere uygulandığında o şehrin 24 saat yaşayan bir yer haline gelmesini sağlayan en önemli unsurlardan birini oluşturur. İşlevsel Aydınlatma ve Mimari Aydınlatma adları altında incelenen Şehir Aydınlatmaları şehirlerde kullanım amaçlarından çok daha fazla yarar ve konfor sağlamaktadır.

İşlevsel Aydınlatma otoyol, köprü, viyadük, yaya alanları, kavşak ve tüneller gibi bir çok alanı kapsamaktadır. Bu sayede güvenliğin sağlanması, sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir çevrenin devamlılığının etkilenmemesi, kazaların engellenmesini ve yaya güvenliğinin en üst seviyeye çıkartılması gibi normal hayatı etkileyecek birçok konuda kalitenin sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Mimari Aydınlatmanın da amacı; tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların ve mühendislik eserlerinin ışıklandırılması suretiyle şehrin güzelleşmesi ve değerlenmesini sağlamaktır. Bu eserlere sahip şehirler mimari aydınlatmaları ile de anılmaktadırlar.

Aydınlatma şehirlerde kullanılan teknik ve uygulanan plan ile en doğru ve en verimli şekilde uygulanmalıdır. Verim, konfor, ekonomi gibi teknik özellikleri göz önünde bulundurarak planlama yapılmalıdır. Kaynaklar en doğru şekilde kullanılmalı, uzun vadeli planlama çerçevesinde geçerli çözümler yaratılmalıdır. Günümüz şartlarına uygun en tasarruflu yollar araştırılmalı, oluşacak her türlü kaynak israfı ve ışık kirliliğinin önüne geçilmelidir.