Şehir Mobilyaları Örneği

Şehir Mobilyası Uygulamaları

Peyzaj ve şehrin açık alanlarında, kullanan kişilerin konfor, ulaşım, dinlenme, bilgi edinme, korunma gibi ihtiyaçları için üretilmiş ve yerleştirilmiş ürünlere verilen genel isimdir. Hem ihtiyaçları karşılamaya yönelik kullanılmakta hem de şehir hayatını daha estetik daha eğlenceli ve konforlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu mobilyalar yetkili kurumlarca gerekli yerlere yerleştirilmekte ve onların sorumluluğunda kullanıcılarının hizmetine sunulmaktadır.

Şehir mobilyaları terimi 1980 yılından itibaren peyzaj mimarları, çevre bilimciler ve tasarımcılar tarafından kullanılmaya başlanmış ve günümüze taşınmıştır. Bununla beraber kullanılan şehir donatı elemanları terimi ise daha çok altyapıyla ilgilidir. Dekoratif öğeleri kapsayan bir de Şehir aksesuarları terimi kullanılmaktadır. Tüm bu mobilyaların dayanıklılığı, estetiği, görsel zerafeti ve kullanım amacına hizmet etmesi büyük önem taşır. Bu ürünler tasarlanırken daha çok kullanılacağı ülkenin kültür, yaş aralığı ve cinsiyet farklılığını ortadan kaldırmaya yönelik veya ortaya çıkardıkları sorunlara çözüm üretmeye yönelik amaçlara dikkat edilir.

Dış mekanlardaki kullanılan bu mobilyaların işlevsel olduğu kadar diğer şehir mobilyaları ile de ilişki ve uyumluk içerisinde olması gerekir. Bu uygulamanın yapıldığı başlıca yerlere örnek olarak İstanbul birçok ilçesini verebiliriz.

Şehir Mobilyaları Örneği

Şehir Mobilyası Uygulamaları

Şehir Mobilyalarına aydınlatma elemanları, bilgi panoları, taşıt emniyet bantları, çöp kutuları, bordür taşları, otobüs durakları, oturma bankları, çiçeklikler, su kaynakları… vs gibi bir çok örnek verilebilir. Bu ürünlerin yapımında kullanılacak malzemelerin ısı, ışık, ses, nem ve yağıştan etkilenmeyecek şekilde seçilmesi ve üretilmesi çok önemlidir.

Bu ürünlerin üretimde kullanılan malzemeler genellikle; CEM I 32.5 R çimento, renkli agregalar, St 37-2 çelikler, pik dökümler, paslanmaz çelikler, galvaniz kaplı metaller, elektrostatik boyalı metaller, tropik ağaçlar ve koruyucu cilalardır. Beton üretimi TS 500, TS 11222, TS 708, TS EN 206 ve ilgili standartlara göre gerçekleştirilir. Kullanılan metaller St 37-2, AISI 316, AISI 110 standartlarına göre imal edilirler.

Şehir mobilyaları şehirlere kalite ve düzen getiren önemli eşyalardır. Bu eşyaların yanlış seçimi estetikten yoksun ve görsel yönden kirli bir çehre oluşturur. Bu nedenle bu ürünlerin seçiminde şehre kazandırılacak görüntü kimliğine uygun ve kaliteyi arttırıcı öğeler seçilmeli ve kullanılmalıdır.